یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

رضا رشیدپور

تماشا کنید: کنایه رضا رشیدپور به حرف های جنجالی پسر عارف در «حالا خورشید»

تماشا کنید: کنایه رضا رشیدپور به حرف های جنجالی پسر عارف در «حالا خورشید»

پسر محمدرضا عارف در گفت و گویی جنجالی در مورد زندگی خود و خانواده اش صحبت کرد که واکنش های بسیار زیادی را از سوی فعالان مجازی برانگیخت. به دنبال این مصاحبه، صبح امروز رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید در…
تماشا کنید: رضا رشیدپور: امیدوارم آقای روحانی تن به مصاحبه چالشی در برنامه ام بدهد

تماشا کنید: رضا رشیدپور: امیدوارم آقای روحانی تن به مصاحبه چالشی در برنامه ام بدهد

صبح امروز رضا رشیدپور در بخشی از برنامه حالا خورشید درباره آرزویش برای مصاحبه چالشی با رییس جمهور صحبت کرد و گفت: دوست دارم یک مصاحبه چالشی با رییس جمهور داشته باشم. امیدوارم آقای روحانی یا هر رییس جمهوری انقدر…