چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶

رامین ناصرنصیر

رامین ناصرنصیر: از ترکیه عبرت بگیریم

رامین ناصرنصیر: از ترکیه عبرت بگیریم

رامین ناصرنصیر با انتشاراین عکس در صفحه اینستاگرامش، نوشت: «مخالفان اردوغان با ۲ میلیون اختلاف رای باختند در حالیکه ۷ میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند از مشروعیت اردوغان کاسته نشد، بلکه موقعیتش تثبیت شد عبرت بگیریم رای ندادن اعتراض…