سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

دونالد ترامپ

تیفانی؛ دختر فراموش شده دونالد ترامپ

تیفانی؛ دختر فراموش شده دونالد ترامپ

در حالی که فرزندان بزرگ تر دونالد ترامپ، دونالد جونیور و ایوانکا در کمپین انتخاباتی پدرشان حضور فعالی داشتند، تنها فرزندش از همسر دومش مارلا میپلز تا حد زیادی از مرکز توجه دور مانده است. فرزند کوچک آقای ترامپ در…