سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

دریک

«دریک» چگونه از بازیگری گمنام به نفر اول رپ جهان تبدیل شد؟

«دریک» چگونه از بازیگری گمنام به نفر اول رپ جهان تبدیل شد؟

«دریک» خواننده رپ که القابی مثل دری زی،  شمپین پاپی و.. دارد اکنون در صدر محبوبیت و پولسازی بین خوانندگان رپ قرار دارد. هرچند اسطوره هایی مثل جی زی جایگاهشان را حفظ کرده اند، ولی دریک پله های موفق را…