یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

داوود میرباقری

کارگردان «مختارنامه» استاد افتخاری شد

کارگردان «مختارنامه» استاد افتخاری شد

در آیین آغاز سال تحصیلی جدید، کسوت استاد افتخاری دانشگاه صداوسیما به «داوود میرباقری» اعطاء شد. در این مراسم، از داوود میرباقری کارگردان توانمند و نامدار ایران اسلامی و خالق آثار ماندگار تاریخی و فخر آفرین «امام علی (ع)» و…