دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

خانومی که شما باشی

تغییر نام کتاب خانم پرحاشیه

تغییر نام کتاب خانم پرحاشیه

چندی پیش درباره انتشار کتاب آزاده نامداری نوشتیم، از قرار معلوم عنوان کتاب یعنی «خانومی که شما باشی» قبلاً عنوان کتاب چاپ شده دیگری بوده است. حامد عسکری شاعر، کتاب شعری دقیقاً با همین عنوان دارد. آزاده نامداری در اینستاگرامش…
مجری پرحاشیه نویسنده شد

مجری پرحاشیه نویسنده شد

آزاده نامداری مجری تلویزیون، نویسنده شد. او تصویری از جلد کتابش با نام «خانومی که شما باشی» در صفحه اینستاگرام خود گذاشت و نوشت : “گاهی یه اتفاقاتی خوشحالت میکنه ومن دوست دارم خوشحالیمو باکسایی که دوسشون دارم تقسیم کنم. کتابم به…