دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

حامد عسکری

تغییر نام کتاب خانم پرحاشیه

تغییر نام کتاب خانم پرحاشیه

چندی پیش درباره انتشار کتاب آزاده نامداری نوشتیم، از قرار معلوم عنوان کتاب یعنی «خانومی که شما باشی» قبلاً عنوان کتاب چاپ شده دیگری بوده است. حامد عسکری شاعر، کتاب شعری دقیقاً با همین عنوان دارد. آزاده نامداری در اینستاگرامش…