پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

جاستین بیبر

جاستین بیبر با پوشیدن لباس ورزشی در کنسرتش، هواداران را عصبانی کرد

جاستین بیبر با پوشیدن لباس ورزشی در کنسرتش، هواداران را عصبانی کرد

جاستین بیبر در اولین کنسرتش در هندوستان خشم طرفدارانش را برانگیخت. او با لباس باشگاهش روی صحنه رفت! گفتنی ست برخی از بلیطهای این کنسرت در بازار سیاه، هزار و ششصد دلار فروحته شده است.   منبع: tmz.com
توهین جدید جاستین بیبر به طرفدارانش

توهین جدید جاستین بیبر به طرفدارانش

توهین جاستین بیبر به طرفدارانش چیز جدیدی نیست، او احترام کمی برای اطرافیانش قائل است. این بار هم اتفاقی مشابه دفعات قبل افتاد. طرفدار او از او خواست که با هم سلفی بگیرند. جاستین بیبر در حالی که داشت به…