چهارشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

تندیس آیت الله هاشمی رفسنجانی