پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

بهنوش طباطبایی

آرزوی بهنوش طباطبایی برای خبرنگاران

آرزوی بهنوش طباطبایی برای خبرنگاران

بهنوش طباطبایی در اینستاگرامش نوشت: «رفقاى خبرنگار، روزتون مبارک. با دشوارى و استرس هاى این شغل شریف، گاهى در مسیر آگاهى بخشى، دلتون میشکنه، اما الهى هیچوقت قَلمتون نَشکنه. پایدار باشین همتون.» منبع: instagram.com
بهنوش طباطبایی با صورت زخمی

بهنوش طباطبایی با صورت زخمی

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «نزهت حق نظر : هر کس باید یه جورى از بین بره ، خب ، چرا راهش این نباشه ….. ” آینه هاى رو به رو ” اثر بهرام بیضایى…