شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

باراک اوباما

ساخت یک فیلم کمدی درباره ریاست جمهوری «اوباما»

ساخت یک فیلم کمدی درباره ریاست جمهوری «اوباما»

یک فیلم کمدی درباره اقامت «باراک اوباما» در کاخ سفید ساخته می‌شود. کتاب طنزی که توسط تندنویس سابق کاخ سفید نوشته شده، به فیلمی سینمایی تبدیل می‌شود. این اثر کمدی درباره کارمندان کاخ سفید طی دوران ریاست جمهور «باراک اوباما»…