جمعه ۰۳ فروردین ۱۳۹۷

اینستاگرام

عکس یادگاری سحر ولدبیگی در خلیج فارس

عکس یادگاری سحر ولدبیگی در خلیج فارس

سحر ولدبیگی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاﺭﺩ ﻓﻘﻄ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ, ﻫﺸﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ, ﻃﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ…
دورهمی بازیگران زن و مرد

دورهمی بازیگران زن و مرد

شهرزاد عبدالمجید با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «⭐️ بعضی چیـزها را بایـد هر روز زنده اش کنی تا خودت زندگی کنی: عشـق را… ایمـان را… زنـدگی را … خنده را… شادى را…. و دوستان خوب را…………….یک شب خوب…