جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اینستاگرام محمدرضا گلزار

ادامه تعریف و تمجیدهای «منوچهر هادی» و «محمدرضا گلزار» از یکدیگر!

ادامه تعریف و تمجیدهای «منوچهر هادی» و «محمدرضا گلزار» از یکدیگر!

محمد رضا گلزار با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: این یادداشت بهانه ایست برای ابراز مهر و احترام بسیار من به کارگردان مدیر ، کاربلد و مهربان منوچهر عزیزم که در طول همکاری در دو پروژه ی بی نظیر…