شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

اینستاگرام محسن افشانی

«محسن افشانی» در پشت صحنه تئاترش

«محسن افشانی» در پشت صحنه تئاترش

محسن افشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: چقدر اینجا خوش میگذره و چقدر حیف که تا چهارشنبه مهمان اینجاییم… این نمایش تمدید نمیشه و بخشى از زندگیم و دلم اینجا جا میمونه! اتفاقات “خانه آقاى کرمى” رو…
محسن افشانی داماد شد

محسن افشانی داماد شد

محسن افشانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش از داماد شدنش خبر داد. او نوشت: «به کسی که از ته دل میخواستم رسیدم… خدا را شاکرم این اتفاق، من رو وارد مرحله جدیدی از زندگی کرد که از ته قلب…