شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

اینستاگرام سارا منجزی

برف بازی های «سارا منجزی»

برف بازی های «سارا منجزی»

سارا منجزی با انتشار این عکس نوشت: «گاهی هم باید به عقب برگشت به روزهایی که گذشت.. باید فکرکنی به اشک هایت، لبخند هایت و حتی خاطراتت… حالا چه تلخ چه شیرین… باید برگردی و مرورشان کنی و ترسی نداشته…