سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

اینستاگرام حسام نواب صفوی

حسام نواب صفوی از موقعیت حساس اربعین گفت

حسام نواب صفوی از موقعیت حساس اربعین گفت

حسام نواب صفوی با انتشار پستی درصفحه اینستاگرامش ضمن بیان موقعیت حساس مراسم اربعین امسال گفت : «مراسم اربعین امسال یک موقعیت بسیار حساس برای دشمنان ایران دارد ، دشمنان ایران باید بدانند اگر قرار باشد تمامیت ارضی و استقلال…
آخرین ورژن از تیپ جدید بازیگر معروف

آخرین ورژن از تیپ جدید بازیگر معروف

حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «شهروند معمولی ایرانی مسائل تخصص منطقه را نگاه میکنم نه از دیدگاه تخصصی ،همه شما مردم ایران رادعوت میکنم به یکدلی و همرنگی تمامم مردم…