دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اینستاگرام الهام پاوه نژاد

شب پُر ستاره «الهام پاوه‌نژاد» در کنار بزرگان

شب پُر ستاره «الهام پاوه‌نژاد» در کنار بزرگان

الهام پاوه نژاد با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «این قاب برایم بیش از یک عکس یادگاریست. ثبت خاطره ی ارزشمندِ شب تولد هشتادسالگی استاد چکناواریان هفته ی قبل… شبی پرستاره بود که متاسفانه نشد به دلیل حوادث تلخ آلبوم یادگاری…