شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

اینستاگرام الناز شاکردوست

الناز شاکردوست: هر رنجى که ما کشیدیم از نفت بود

الناز شاکردوست: هر رنجى که ما کشیدیم از نفت بود

الناز شاکردوست با انتشار عکس دوم در اینستاگرامش نوشت: هر رنجى که ما کشیدیم از نفت بود از داشتن و نداشتنش، قیمتش، توى صف ایستادنش، جنگیدنش، بحرانش، دکلش ،سر سفره آوردنش و حالا عاشقانه حمل کردنش! دلم از دریایى گرفته…