یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

اکشن

سرعت؛ یک اکشن جوان پسند

سرعت؛ یک اکشن جوان پسند

فیلم «سرعت» که یک اکشن خیابانی است به داستان زندگی و حواشی چند جوان پولدار می پردازد. فیلم «سرعت» که یک اکشن خیابانی است به داستان زندگی و حواشی چند جوان پولدار می پردازد که در زندگی خود دارای مشکلات و حواشی…