پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

ادموند بزیک

محبوب‌ترین ارامنه ایران چه کسانی هستند؟

محبوب‌ترین ارامنه ایران چه کسانی هستند؟

ارامنه سال ها در ایران حضور دارند و بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران هستند و در عرصه های مختلف فعالیت داشتند.  آغاز سال نوی میلادی بهانه ای شد تا سرشناس ترین چهره های ارمنی ایران را مرور کنیم. رابطه خوب ارامنه در ایران با…
بزیک تنها پیشکسوت دیدار افتتاحیه پرسپولیس

بزیک تنها پیشکسوت دیدار افتتاحیه پرسپولیس

ادموند بزیک، فوتبالیست ارمنی_ایرانی، در صفحه شخصی خود از اینکه پرسپولیسی است به خود می بالد. او نوشت: «امروز صبح روزنامه ها رو ورق میزدم به یک تیتر رسیدم که زده بود ادموند بزیک تنها پیشکسوت دیدار افتتاحیه پرسپولیس ، به خود…