پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
جیسون موموآ و بادیگاردهایش

جیسون موموآ و بادیگاردهایش

تصویر جیسون موموآ (کال دروگو در سریال بازی تاج و تخت) با بادیگاردهایش در فضای مجازی تبدیل به سوژه شدن است. همه می گویند او دارد از بادیگاردهایش محافظت می کند.   منبع: etonline.com