یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

تماشاخانه/بازیگران

تماشا کنید: تصاویری که باعث عصبانیت جمشید مشایخی شد!

تماشا کنید: تصاویری که باعث عصبانیت جمشید مشایخی شد!

در یازدهمین جشن منتقدان که توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برگزار شد، سخنرانی جمشید مشایخی آغازگر سلسله جنجال هایی شد که همچنان ادامه دارد. مشایخی در این مراسم از توجه بیش از حد به یک بازیگر قدیمی که عزت الله انتظامی…