یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: تحقق آرزوی رشیدپور برای مصاحبه چالشی با رئیس جمهور

تماشا کنید: تحقق آرزوی رشیدپور برای مصاحبه چالشی با رئیس جمهور

چند ماه پش رضا رشیدپور در بخشی از برنامه حالا خورشید درباره آرزویش برای مصاحبه چالشی با رییس جمهور صحبت کرد و گفت: دوست دارم یک مصاحبه چالشی با رییس جمهور داشته باشم. امیدوارم آقای روحانی یا هر رییس جمهوری…