پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تماشاخانه/سایرین

تماشا کنید: پشت صحنه خندوانه

تماشا کنید: پشت صحنه خندوانه

خندوانه برنامه محبوبی است ولی کسی نمیداند عوامل پشت صحنه و جلوی صحنه چقدر زحمت می کشند تا نتیجه کار فراهم شود. گوشه هایی از پشت صحنه این برنامه را با هم می بینیم.