جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

تماشاخانه/سایرین

چهره‌های مشهور دنیا با لباس‌های مسخره

چهره‌های مشهور دنیا با لباس‌های مسخره

بسیاری ها هستند که برای متفاوت بودن دست به کارهای عجیبی می زنند، حتی اگر در مطبوعات به سُخره گرفته شوند. و در میان ستارگان دنیای سینما و موسیقی این افراد خیلی بیشتر به چشم می خورند. بعضی ها هم هستند که…