شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶

تماشاخانه/ورزشکاران

تماشا کنید: اولین ویدیو از کشتی آزاد زنان با حجاب

تماشا کنید: اولین ویدیو از کشتی آزاد زنان با حجاب

پس از پیشنهاد فدراسیون کشتی، مبنی بر برگزاری رقابت های کشتی آزاد کلاسیک بانوان (با لباس فرم ویژه و پوشیده) کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در این مورد تصمیم گیری کرد. بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی…