جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: شجریان، فرهادی و کیارستمی در مستند سینمایی حسن روحانی

تماشا کنید: شجریان، فرهادی و کیارستمی در مستند سینمایی حسن روحانی

مستند تازه ای توسط ستاد انتخاباتی حسن روحانی درباره سینما و اهمیت این هنر ساخته شد. این مستند در شبکه های مجازی قابل انتشار است. در مستند تازه ای که توسط ستاد انتخاباتی حسن روحانی ساخته شده است؛ برنامه ها و توفیقات دولت یازدهم در…
تماشا کنید: حضور خاندان سلطنتی بریتانیا در خیریه‌ای مربوط به درمان بیماری های روانی

تماشا کنید: حضور خاندان سلطنتی بریتانیا در خیریه‌ای مربوط به درمان بیماری های روانی

پرنس ویلیام و همسرش کیت میلتون و برادرش پرنس هری، در خیریه ای برای درمان بیماریهای روانی شرکت کردند و پشتیبانی خود را از آن اعلام کردند. آنها مبالغ زیادی به این خیریه کمک می کنند. پرنس ویلیام اعلام کرد…