شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: حرف های جنجالی وزیر بهداشت درباره بی اخلاقی در مناظره های ریاست جمهوری

تماشا کنید: حرف های جنجالی وزیر بهداشت درباره بی اخلاقی در مناظره های ریاست جمهوری

دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت در سخنرانی پرکنایه و جنجالی از بی اخلاقی های اتفاق افتاده در مناظره های انتخاباتی انتقاد شدیدی کرد. حرف های او را ببینید و بشنوید. منبع:www.plus.ir