شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

تماشاخانه/سایرین

ستاره ها این روزها کجا هستند؟

ستاره ها این روزها کجا هستند؟

بیشترین درگیری ستاره ها در هفته ای که گذشت، هالووین بود. اما جدا از جشن هالووین، بسیاری از آنها به کارهای دیگر نیز پرداختند. در عکس های زیر میتوانید ببینید که هرکدام مشغول چه کاری بودند. منبع: Yahoo