چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: سکانسی از فیلم «سه بیگانه» که مدیران ارشاد به دلیل شباهت حمید لولایی و حسن روحانی خواستار حذف آن شدند

تماشا کنید: سکانسی از فیلم «سه بیگانه» که مدیران ارشاد به دلیل شباهت حمید لولایی و حسن روحانی خواستار حذف آن شدند

مدیران ارشاد خواستار حذف برخی صحنه های حمید لولایی از فیلم «سه بیگانه» شده اند/ دلیل این تصمیم شباهت این کارکتر به رییس جمهور است. یکی از صحنه هایی که به نظر می‌رسد مد نظر ارشاد است صحنه ای است…