جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶

تماشاخانه/سایرین

تماشا کنید: حرف های همسران شهید باکری، نوری و بازیگران فیلم درباره «ویلایی ها»

تماشا کنید: حرف های همسران شهید باکری، نوری و بازیگران فیلم درباره «ویلایی ها»

ویدئویی از صحبتهای همسران شهید حمید باکری و علیرضا نوری و بازیگران فیلم درباره ویلایی ها را ببینید. فروش این هفته همچنان در هفته سوم رو به افزایش است و تا کنون با استقبال خوبی روبرو شده است.