شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

تماشاخانه/سایرین

تماشا کنید: نوید محمدزاده و برادرش چادر پیرمرد کرد را مهیا کردند

تماشا کنید: نوید محمدزاده و برادرش چادر پیرمرد کرد را مهیا کردند

نوید محمدزاده این ویدیو را در اینستاگرامش منتشر کرد و از مهیا کردن چادر برای این پیرمرد کرد خبر داد. صحبت های این آسیب دیده زلزله کرمانشاه درباره پس دادن چادر پس از بازسازی خانه اش در روزهای گذشته خبرساز…