جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اخبار/سیاست مداران

همسر اول ترامپ خبرساز شد!

همسر اول ترامپ خبرساز شد!

همسر اول رییس جمهور آمریکا در کتاب خود تحت عنوان بزرگ کردن ترامپ، ماجرای طلاق خود را تعریف کرده است. ایوانا ترامپ که از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۲ همسر دونالد ترامپ بود، در کتاب خود تحت عنوان بزرگ کردن…