یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اخبار/سیاست مداران

دعوای ترمیناتور با ترامپ

دعوای ترمیناتور با ترامپ

نمایش تلویزیونی آرنولد شوارتزنگر به نام «نوآموز» نتوانست انبوه مخاطبان قاب‌کوچک را جذب خود کند، اما تبدیل به یکی از جنجالی‌‌ترین برنامه‌‌های تلویزیونی ماه‌های اخیر آمریکا شده است. امتیاز پایین این برنامه و عدم استقبال بینندگان از آن‌ باعث شد…