یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

اخبار/سایرین

خالق انیمیشن «پینوکیو» درگذشت

خالق انیمیشن «پینوکیو» درگذشت

«خاویِر آتنچیو» انیماتور کارتون معروف «پینوکیو»، «دزدان دریایی کاراییب» و «کاخ جن زده» در ۹۸ سالگی درگذشت. تصویرگری های آتنچیو در انیمیشن موفق «پینوکیو» هویتی پایدار در فیلم و فرهنگ به شرکت «دیزنی» بخشید. فرانسیس خاویر آتنچیو در والسبرگ کلورادو به دنیا…