پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

اینستاگرافی/سایرین

آخرین عکسی که عباس کیارستمی گرفت

آخرین عکسی که عباس کیارستمی گرفت

بهمن کیارستمی فرزند زنده یاد عباس کیارستمی، آخرین عکسی که پدر از او ثبت کرده است، منتشر کرد و نوشت: «امروز داشتم فایل های گوشی قبلی ام رو منتقل می کردم دو تا عکس دیدم از حیاط خانه در تیرماه. همین که ابوی توانسته…