پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

اینستاگرافی/خواننده ها

کار خیر جدید رضا صادقی

کار خیر جدید رضا صادقی

رضا صادقی، نسبت به انتشار عکسی که در آن بانوی ویلچرنشینی در حال تهیه غذا از سطل زباله ای بود، واکنش داده بود و اعلام کرد منزلی برای این بانو و دو فرزندش تهیه شده است.   منبع: instagram.com