دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

اینستاگرافی/ورزشکاران

تفریح خانوادگی عابدزاده در اروپا

تفریح خانوادگی عابدزاده در اروپا

احمدرضا عابدزاده که روز جمعه گذشته پس از سه هفته از آمریکا به ایران آمده بود، دوشنبه شب ایران را به مقصد پرتغال ترک کرد. عقاب آسیا برای اینکه از اوضاع پسرش در پرتغال باخبر شود، همراه با خانواده خود…