چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶

اینستاگرافی

تصویری که مهدی پاکدل از «سی» منتشر کرد

تصویری که مهدی پاکدل از «سی» منتشر کرد

مهدی پاکدل با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «… ضیافتِ سی ضیافتی برپاست. ضیافتِ مرغان. سی مرغ. سیمرغ. ضیافت پرواز است در باغِ شب نما. شب ها زمین سفینه ی نور می شود در حضورِ رنگ. دست ها به هم در می شوند. بند بند…