پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اینستاگرافی

درخواست احمد کیارستمی برای حاضران در مراسم تشییع پدرش: لباس زیبا بپوشید

درخواست احمد کیارستمی برای حاضران در مراسم تشییع پدرش: لباس زیبا بپوشید

احمد کیارستمی در صفحه شخصی اش نوشت: «پیشنهاد می کنم یکشنبه اگر به بدرقه پدر می روید، لباس زیبا بپوشید که جشن زندگی پر ثمر و با افتخارش باشد، نه عزای رفتنش. حضور او به این زودی از بین ما نخواهد رفت. در…