شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶

اینستاگرافی/بازیگران

کودکی آزاده صمدی

کودکی آزاده صمدی

آزاده صمدی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «روزهای خوب کودکی … دلتنگ روزهایی که خوب گذشت براى هم حال خوب و لحظه هاى ناب بسازیم.»