پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

اینستاگرافی/سایرین

راز سلامتی مدیر تلگرام چیست؟

راز سلامتی مدیر تلگرام چیست؟

مؤسس پیام رسان تلگرام هم زمان با ۳۳ ساله شدنش پیامی را منتشر کرده که در آن به ذکر عوامل موفقیت و سلامتش اشاره شده است. پاول دورف با بیان اینکه سال هاست از انجام هفت چیز پرهیز کرده است، نوشت: مصرف الکل…