پنجشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

اینستاگرافی/ورزشکاران

کنایه تند حمید جبلى به مهدى طارمى!

کنایه تند حمید جبلى به مهدى طارمى!

حمید جبلی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: وقتی خودمان آدمهایی که خالی هستند را بزرگ میکنیم باید منتظر فروخته شدن مان از طرفشان باشیم… . لطفا برای آنهایی ارزش گذار باشیم که به ما احترام میگذارن و الا…