پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

اینستاگرافی/خواننده ها

آخرین ورژن رضا یزدانی!

آخرین ورژن رضا یزدانی!

رضا یزدانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: «خاطرات تو که باشه با گذشته بى حسابم.. تو کدوم صندوق پسته، نامه هاى بى جوابم.. جونمو برات میدادم ، هر چى میگفتى همون بود.. غم و غصه که نداشتیم…