پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

اینستاگرافی/خواننده ها

سلفی خانواده کامکارها

سلفی خانواده کامکارها

بیژن و هانا کامکار، پدر و دختر هنرمند در منزلشان در سنندج در زیر تصاویر قدیمی از بزرگان موسیقی و هنر که زینت بخش دیوار منزلشان است. آشنا هم برادر کوچکتر هانا است.