یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اینستاگرافی/سایرین

دلتنگی «پوریا شکیبایی» برای پدرش

دلتنگی «پوریا شکیبایی» برای پدرش

پوریا شکیبایی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «شاید روزى درک نگاهِ تو ممکن شد. بعد نوشت: مى دانم این عکس تکراریست اما شاید قابى اینچنین که گویاى تمام کودکىِ من است باعث آرامشِ الآن وُ اکنونم باشد. من…
ژست‌های مختلف گوینده خبر در یک روز برفی

ژست‌های مختلف گوینده خبر در یک روز برفی

سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «برف ده سالگی بخاطر آدم برفی هایش؛ برف چهارده سالگی بخاطر اخبار و تعطیلی هایش؛ برف هجده سالگی را درست یادم نیست، در میان افکار یخ زده بودم؛ برف بیست…
سلفی زوج محبوب خبر

سلفی زوج محبوب خبر

المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید، مگذار لحظه ای، روزنه پنجره ها بسته شود… شبتون آرام و گرم»