جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

اینستاگرافی/سایرین

دلتنگی «پوریا شکیبایی» برای پدرش

دلتنگی «پوریا شکیبایی» برای پدرش

پوریا شکیبایی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «شاید روزى درک نگاهِ تو ممکن شد. بعد نوشت: مى دانم این عکس تکراریست اما شاید قابى اینچنین که گویاى تمام کودکىِ من است باعث آرامشِ الآن وُ اکنونم باشد. من…
سلفی زوج محبوب خبر

سلفی زوج محبوب خبر

المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید، مگذار لحظه ای، روزنه پنجره ها بسته شود… شبتون آرام و گرم»