شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اینستاگرافی/خواننده ها

توضیح «بنیامین بهادری» درباره «پنج وارونه»!

توضیح «بنیامین بهادری» درباره «پنج وارونه»!

بنیامین بهادری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: “پنج وارونه چه معنا دارد؟ خواهر کوچـکم ایـن را پرسـید! مـــن بــــــــــــــه او خــــنــدیـــــدم کــمـی آزرده و حــیــرت زده گــفــت: روی دیــــــوار و درخــــتــــــان دیــــــــدم بــــازهم خندیدم! گفت دیروز خودم…