دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶

اینستاگرافی/سایرین

شاعر مشهور: «معمای شاه»، دلقک است

شاعر مشهور: «معمای شاه»، دلقک است

عبدالجبار کاکایی شاعر مشهور به سریال معمای شاه انتقاد کرد. این شاعر معروف با انتشار عکسی از این سریال نوشت: «دلقک تر از معمای شاه همین معمای شاهه نمایش پادشاه روانی و بی عقلی که حتی حفظ ظاهر هم بلد…