پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اینستاگرافی

نرگس محمدی دزدی کرد! + عکس

نرگس محمدی دزدی کرد! + عکس

نرگس محمدی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «برای اولین بار دزدی کردم. دفتر لوح زرین بودم و ماشین نویس داشت قسمت هایى از فصل سوم ستایش را که آقاى مطلبى نوشته بود رو تایپ مى کرد مشتاق خواندنش بودم ،…