شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶

بیوگرافی/سیاست مداران

زندگی خصوصی آقای وزیر

زندگی خصوصی آقای وزیر

سه سال از آن روزی که کابینه روحانی از مجلس نهم رأی اعتماد گرفت و محمدجواد ظریف راهی وزارت امور خارجه شد، گذشته است. دیپلمات کارکشته ای که آن روز بیش از مردم ایران برای خارجی ها شناخته شده بود و حالا یکی…