چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

ورزشکاران

سالگرد ازدواج فوتبالیست معروف

سالگرد ازدواج فوتبالیست معروف

سپهر حیدری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «امشب مقدس ترین شب زندگیمه شب سالگرد ازدواجم با ملکه مهربونی، ایثار، گذشت،… کوه معرفت با کسی که همه زندگیمه با کسی که نفسم به نفسش بستست و… سالگرد ازدواجمون مبارک همسر…