پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

بازیگران

آخرین جزئیات پرونده قتلی که رَپِر مشهور مرتکب شد

آخرین جزئیات پرونده قتلی که رَپِر مشهور مرتکب شد

وکیل مدافع حمید صفت گفت: منتظر تشکیل جلسه کمیسیون پزشکی قانونی هستیم تا علت فوت مقتول بررسی شود. عسگر قاسمی آقباش وکیل مدافع حمید صفت در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید صفت اظهار کرد:ما منتظر تشکیل جلسه کمیسیون پزشکی قانونی…