دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

تماشا کنید: مهناز افشار: کودکان نامشروع آمریکایی مهمترند یا کودکان کار خودمان!

تماشا کنید: مهناز افشار: کودکان نامشروع آمریکایی مهمترند یا کودکان کار خودمان!
مهناز افشار ستاره سرشناس سینمای ایران که به تازگی سفیر کودکان بدسرپرست و کودکان کار شده است،  در مراسم گلریزانی شرکت کرد تا منفعت آن به این کودکان بی گناه برسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.